Edukit_logo_LOW-res_RGB.jpg

OPPIMISEN UUSI SUUNTA

Edukit_Macbook__ipad__iphone3.png

Ammatillisen koulutuksen uusi suunta on työelämälähtöistä kouluttautumista.
Edukit avustaa opiskelijaa ja hänen ohjaajiaan koko koulutuksen tai tutkinnon suorituksen ajan. Opintoihin liittyvät ajantasaiset tiedot ovat aina helposti saatavilla ja päivitettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Lataa esite

Download leaflet

 

Edukitin avulla opiskelijan, työpaikkaohjaajien ja opettajien kommunikointi on välitöntä ja sujuvaa. Edukit tarjoaa myös konfiguroitavat ilmoitukset uusista tapahtumista kaikille osapuolille, jolloin reagointi on helppoa.

infonappivalmis.png
yleisnäkvalmis.png

Työpäiväkirja

Työpäiväkirjan kautta opiskelija ottaa itse vastuun ajankäyttönsä hallinnasta sekä oppii työaikasäännökset. Vastuukouluttajan tai työpaikkaohjaajan on helppo seurata sekä hyväksyä toteutuneet tapahtumat.

Automaattinen työaikalaskenta sekä työaikaraportointi luo myös mahdollisuuden yritykselle hyödyntää opiskelijan tuomaa työpanosta omissa toimissaan.

Opintojen ohjauksessa kaikkien osapuolien työaikaa säästyy, koska toteutettava oppiminen on kaikkien osapuolten nähtävillä ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ollen työpaikkakäynnit voidaan kohdentaa enemmän tukea tarvitseville. Tämä tehostaa opintojen läpimenoa sekä parantaa niiden laatua.

image.png

Ensin opitaan

Edukit mobiilissa on oppimiseen sekä yksittäisten työtehtävien osaamisen osoittamiseen tarvittavat työkalut jotka ovat opiskelijan kaikkien osapuolten käytettävissä.

Osaamisen kehittyminen toteutetaan aitoja työtehtäviä tekemällä aidoissa työtehtävissä oppilaitoksessa tai työpaikalla ja edukit mobiilin avulla opiskelijaa ohjataan sekä dokumentoidaan suoritukset tekstein, kuvin ja videoin joista työtehtävien hallinta ja osaaminen voidaan osoittaa.

Erilaisista suoritusmittareista voivat kaikki seurata oppimisen kehittymista tutkinnon osittain siirtyessään näytön suoritukseen

 

 

androidvalmis.png

Näytön arviointi

Jo saavutettu sekä osoitettu osaaminen voidaan Edukitin avulla tunnustaa tutkinnon osittain osaksi koko tutkinnon suorittamista sekä dokumentoida ne helposti.

Arvioijat edustavat työelämää ja oppilaitosta tai perustellusta syystä kaksi oppilaitoksen edustajaa, Edukitillä on helppo toteuttaa arviointi koska arvioijat voivat keskustella järjestelmässä ennen ja jälkeen arvioinnin sekä kaikilla osapuolilla on välitön pääsy arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.

Opiskelijan itsearviointi ja palaute opiskelijalle on Edukitissä jatkuva prosessi työelämälähtöisen toimintatavan ansiosta tämä myös edistää opintoja ja takaa laadukkaampia oppimistuloksia

Näytön arviointi suoritetaan ePerusteiden arviointikriteerien mukaisesti. ePerusteet on linkitetty osaksi Edukitin arvioinnin työkalua. Arvioinnit kerätään automaattisesti integraatioiden kautta oppilashallintajärjestelmään, joka toteuttaa KOSKI-siirrot.

Perustutkinto arvioidaan numeroin 1-5 ja ammatti- sekä erikoisammattitutkinnon arvio on hyväksytty/hylätty.

arviointivalmis.png
manager.jpg

Edukit Manager

Selaimessa toimiva työkalu tutkintojen, tutkinnon osien ja tehtävien lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen.

Edukit Managerilla voidaan myös lisätä opiskelijoita sekä työpaikan ja oppilaitoksen edustajia sekä muokata heidän tietojaan.

Edukit Web

Edukit kokonaisuus täydentyy selaimessa toimivalla Edukit Web versiolla, jolla mm. opettaja pystyy kayttämään kaikkia Edukitin mobiilisovelluksen toimintoja.

Edukit Web on reaaliaikainen ja täysin yhteensopiva mobiilin kanssa.

edukit_web_01.png

Käyttöönotto

Voit ladata sovelluksen Google Play kaupasta sekä App Storesta. Sovellukseen tarvittavat tunnukset toimitetaan käyttäjille sopimuksen mukaan käyttöönoton yhteydessä.

 

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Edukitin
tuomiin käytännön hyötyihin koulutuksis-
sa. Moderni mobiilijärjestelmä on joustava
ja tehokas työkalu opiskelijan ja työpaikka-
ohjaajan neuvontaan, ohjaamiseen, näyttö-
suoritteiden koostamiseen ja niiden seuran-
taan.
— Timo Lehtinen, johtava koulutustarkastaja, Luksia
Luksia_fb_share.png
Edukitin ansiosta opettaja pystyy olemaan
paremmin yhteydessä oppilaisiin ja oppi-
laat ovat hyvin selvillä siitä, mitä opinto-
kokonaisuuksia ollaan suorittamassa. Näyt-
töjen seurannassa todella hyvä työkalu, kun
opettaja voi seurata ja kommentoida näyt-
töä sen eri vaiheissa, ei vain pelkkää loppu-
tulosta.
— Marko Lehtonen, Turun ammatti-instituutti
tai.jpg
Meidän yrityksessämme olemme kokeneet, että
Edukitin avulla oppisopimuskoulutus sujuu
joustavasti ja säästää kaikkien aikaa ja re-
sursseja. Se innostaa tekemään näytöt työ-
maalla ja on siten myös opiskelijalle miele-
käs, kun ei tarvitse odotella milloin näytöt
ehditään arvioida.
— Henri Nissinen, Sareni Oy
sareni-logo.png

 Laskutusosoite

Verkkolaskuosoite: 003728690306

Välittäjä: Liaison technologies

Välittäjän tunnus: 003708599126

Paperilaskut: PL 18 20101,Turku

 

Kiinnostuitko?